Tycker du också att alla med Skelleftesjukan borde få den behandling de behöver?

Vill du komma till våran startsida istället, vänligen klicka här


Lägg 10-15 minuter på att besvara den anonyma enkätundersökningen nedan och ge oss mer kunskap för att kunna påverka politikerna.

”Medicin finns – men ges inte till alla sjuka” – Det kunde man nyligen läsa i Norran och PiteåTidningen, två av många tidningar som har skrivit om detta. Just nu befinner vi oss i en situation där endast enstaka personer med Skelleftesjukan får den nya behandlingen men det är stor risk att inte alla berättigade till kan behandlas eftersom behandlingskostnaden blir så hög speciellt för Region Norr- och Västerbotten.

Det vill vi ändra på – men vi behöver din kunskap för att kunna göra det.

Därför ber vi nu dig – som patient eller närstående – att lära oss mer om hur det är att leva ett liv med Skelleftesjukan. Din kunskap är nämligen avgörande för att vi ska kunna föra din eller din närståendes talan och säkra att det erbjuds den behandling, information och support som behövs.

Klicka här för att svara på undersökningen

Alla svar är anonyma.

Har du svårigheter att fylla i enkäten online är du välkommen att höra av dig till kansliet så har vi möjlighet att hjälpa dig med att besvara undersökningen. 

Om du känner andra patienter eller närstående som också vill hjälpa oss (och dig) får du väldigt gärna skicka länken vidare till dem.

Tack för din hjälp.

FAMY Norrbotten och FAMY Västerbotten