Bild av forskarna från forskarseminariet i Piteå 170224. Från vänster: Per Westermark, Ole Suhr, Malin Olsson, Intissar Anan, Jonas Wixner, Marie Tranäng och Kenneth Lång.

Professor Ole Suhr

Professor Per Westermark

Forskarrapporter för 2015

Forskarrapporter för2017

 forskarseminarium i Skellefteå och Piteå.

Varje år skänker vi pengar till forskningen. Då får forskarna redogöra under forskarseminariet om framgångarna de gjort under föregående år. Vi har varannat år forskarseminarium i Skellefteå och  Piteå.
 

Forskarseminariet brukar infalla tredje fredagen i februari.

Forskarrapporterna publiceras också i
Famy-bladet som kommer ut4 gånger per år.

Med.Dr. Anders Olofsson
Professor Elisabeth Sauer-Eriksson Professor Elisabeth Sauer-Eriksson

Från vänster i bild: Elisabeth Sauer Eriksson, Anders Olofsson, Sandra Arvidsson, Malin Olsson, Ole Suhr och Per Westermark

FORSKARRAPPORTER FÖR 2016 

FORSKARRAPPORTER FÖR 2018