Om oss

Famys styrelse övre raden från vänster: Ordförande: Nils Lundgren, Ledamot::Annica Wiklund, Vice ordförande: Torbjörn Wahlberg, Ledamot: Ulf Burman. Nedre raden från vänster: Suppleant: Ewa-Britt Norberg, Sekreterare: Ann-Christin Jernelöf och Kassör: Per-Erik Marklund. Saknas på bilden Suppleant: Micael Jernelöf

Kansliet

På kansliet jobbar Karin Olofsson
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.00-15.30
Lunch:12.00-12.30
Onsdag stängt