Tack för ditt telegram

Vi kommer att skicka ditt telegram, så att det kommer fram i tid.