Klicka på länken nedan och sen på pilen (Nyheter och aktualiteter med Filippa & Jakob) så kan ni lyssna på Jonas Wixner ca 2.16.50 i tid in i programmet och ca 3.10.40 kan ni lyssna på Torbjörn Wahlberg.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1387772

Tegsedi kan användas vid ärftlig transtyretinamyloidos (Skelleftesjukan)Här hittar ni pressmeddelande och längst ned i detta en länk till NT-rekommendationen.

https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/nyheter/nyheter/tegsedikananvandasvidarftligtranstyretinamyloidosskelleftesjukan.5.c56b55816df36fd70498eb5.html