Vill du delta i denna studie ?

https://norran.se/nyheter/skelleftea/artikel/tva-nyckelpersoner-i-skelleftea-kring-kampen-mot-skelleftesjukan-leder-studie-med-nytt-lakemedel-oerhort-spannande-att-se-effekten/j879m41l?fbclid=IwAR3MZzVxjcW_gE_P5tLRMBQDKamxxzAPPIyfHlKcgdtKbJaG2Zhf1csuZjA

Kurt Boman och Mona Olofsson behöver fler som vill delta i studien på Skellefteå lasarett av den  nya medicinen som heter Eplontersen som ska ”tysta” den gen som orsakar Skelleftesjukan. Kontakta i så fall Mona på denna mailadress. mona.olofsson@regionvasterbotten.se

Att få rätt behandling är viktigt för att patienterna ska kunna få en smärtfri vardag. Vår patientundersökning visar att 22% av respondenterna inte är nöjda med den behandling de får i dag. Det tycker vi är för hög procentdel och vi kommer fortsätta kämpa för att alla ska kunna erbjudas den behandling de behöver!