Vår patientundersökning visade att 85 % av alla respondenter anser att deras närstående är ett stort fysiskt och psykiskt stöd. Vi är väldigt glada över att så många har ett bra stöd från sina nära och kära <3

Generellt om undersökningen

”I våras genomförde vi en en landsomfattande undersökning bland patienter med Skelleftesjukan och deras närstående. Totalt deltog 266 respondenter i online-undersökningen – 117 var patienter med Skelleftesjukan, medan 149 var närstående till patienterna. Svarsfrekvensen var väldigt hög med tanke på att endast cirka 450 personer har Skelleftesjukan i Sverige. Vi kommer nu regelbundet att dela med oss av många av resultaten, och publicera det här på vår hemsida och på Facebook. Vi vill återigen säga stort tack till alla som var med och besvarade enkäten – det har gett oss stort stöd i vårt arbete att höja medvetenheten i vården och för att kunna påverka beslutsfattare att fördela resurser till bästa möjliga läkemedelsbehandling och vård. ”

Kvalitetsregister

Hej!

Amyloidoscentrum på Norrlands universitetssjukhus startar ett kvalitetsregister – det svenska transtyretinamyloidos-registret, SveATTR. Där samlas data om patienter med transtyretinamyloidos och om anlagsbärare av den ärftliga formen av sjukdomen. Registrets syfte är att förbättra och utveckla vården av transtyretinamyloidos och för att underlätta klinisk forskning.

Information om kvalitetsregistret finns på Region Västerbottens webbplats. Direktlänk https://regionvasterbotten.se/sveattr

Jag tänkte att det kanske är något ni vill länka till från er webbplats 😊

Hälsningar

/Eva

__________________________________________

Eva Antonsson

Kommunikatör

Kommunikationsstaben, Region Västerbotten

eva.antonsson@regionvasterbotten.se

073-048 31 66

regionvasterbotten.se

1177.se/vasterbotten 

Postadress: 901 89 Umeå

Besöksadress: Köksvägen 11B, 901 89 Umeå

Klicka på länken nedan för information om Region Västerbottens arbete för finansieringslösningar för dyra läkemedelsbehandlingar och se filmklippet med Kenneth Lång.

Här kommer lite info om Region Västerbottens arbete för att finna nya finansieringslösningar för ny, dyr läkemedelsbehandling vid ovanliga sjukdomar, något som ligger i linje med vårt arbete i patientföreningarna