Tegsedi kan användas vid ärftlig transtyretinamyloidos (Skelleftesjukan)Här hittar ni pressmeddelande och längst ned i detta en länk till NT-rekommendationen.

https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/nyheter/nyheter/tegsedikananvandasvidarftligtranstyretinamyloidosskelleftesjukan.5.c56b55816df36fd70498eb5.html